SPELREGELS

De Schaijkse Quiz

Lees de spelregels door en volg de aanwijzingen nauwkeurig op. Wanneer je je niet aan onderstaande spelregels houdt kan dit betekenen dat je inschrijving niet goed wordt verwerkt of dat je team wordt gediskwalificeerd. Heb je nog vragen na het lezen van deze spelregels, stuur dan een berichtje naar info@deschaijksequiz.nl.


Algemeen


De Schaijkse Quiz is een evenement bestaande uit twee onderdelen: een spelavond waarbij (in teamverband) een vragenlijst ingevuld moet worden en een feestavond met prijsuitreiking. De Schaijkse Quiz wordt georganiseerd door Stichting De Schaijkse Quiz, bestaande uit de personen genoemd onder  het kopje 'organisatie'. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden en daarnaast dien je je ten aller tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels en dergelijke.
Teams


Je kunt de quiz spelen vanaf 1 persoon. Wil je meedingen naar de prijzen adviseren wij je een team samen te stellen wat bestaat uit 12 tot 18 personen. Ieder team bevat tenminste één inwoner van Schaijk.
Inschrijven


Een team kan zich alleen inschrijven voor de Schaijkse Quiz via het officiële inschrijfformulier van de website.

Het inschrijfformulier wordt ingevuld door de teamcaptain. Dit moet een inwoner van Schaijk zijn. De organisatie correspondeert met het team via de captain, die verantwoordelijk is voor de overdracht van informatie aan zijn / haar team. Op de dag van inschrijven maakt het team het inschrijfbedrag over. Dit onder vermelding van teamnaam, naam captain en inschrijfdatum. Inschrijvingen die na die de sluitingsdatum binnen komen worden niet meer verwerkt.
Deelnemen


De vragen van de quiz worden om 19:00 op de quizavond uitgedeeld. De teamcaptain krijgt een mail met daarin de info waar dit gaat gebeuren. De antwoorden dienen te worden ingevuld in het originele antwoordenboek.

Ieder team ontvangt slechts één antwoordenboek en levert dit in. De antwoorden worden alleen meegenomen in de puntentelling wanneer het antwoordenboek voor 23:30 uur is ingeleverd en de antwoorden duidelijk leesbaar zijn. Het antwoordenboek en alle aanverwante artikelen worden ingeleverd in de tas die jullie van ons hebben ontvangen, voorzien van teamnaam en teamnummer. Er worden geen punten toegekend aan niet of op een onjuiste manier ingediende antwoorden. Alleen teams die hun antwoorden tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de prijzen.
Prijzen en prijsuitreiking


Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Het doel van de spelavond is om zoveel mogelijk punten te behalen. Als team strijdt je voor een goed doel, club of vereniging naar keuze. Dit mag bijvoorbeeld de nierstichting, maar ook je sportvereniging, carnavalsclub of speelplaats van de basisschool / buurtvereniging zijn. Een week na de spelavond word een feestavond georganiseerd voor alle deelnemers van 18 jaar en ouder. Deze wordt een week na de quizavond gehouden. Tijdens deze feestavond, wordt de winnaar van de Schaijkse Quiz bekend gemaakt. Het team dat de eerste plaats heeft behaald, ontvangt de felbegeerde Schaijkse Quiz wisseltrofee. Verder worden er cheques uitgereikt t.b.v. de gekozen doelen. 
Tot slot


De uitslag van de Schaijkse Quiz is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing. De organisatie / Stichting De Schaijkse Quiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan de Schaijkse Quiz. In de aanloop naar het evenement kunnen de spelregels gewijzigd en aangescherpt worden. Het is de verantwoordelijkheid van het team om deze wijzigingen in de gaten te houden en hieraan te voldoen. Bekijk daarom regelmatig deze pagina.